Projektansökningar och projektledning

Under de senaste tio åren har Aikane drivit ett antal lyckade LEADER-projekt, från ansökan till slutrapport. Ibland har jag dessutom varit projektledare, i andra fall har jag varit projektägare eller suttit i projektets styrgrupp. Tack vare en gedigen erfarenhet och insikt i LEADER-metoden har andelen godkända projektansökningar varit mycket hög. Jag har även erfarenhet av att söka projektmedel och driva projekt inom andra områden.

Aikane kan hjälpa till med alla delar: Rådgivning inför projektformulering och projektfinansiering, att skriva ansökan, att presentera ansökan och att driva projektet. Jag kan även hjälpa till med rapportskrivning på befintliga projekt och projektutvärderingar.

Förstudien Grön integration gjorde jag på uppdrag av Skara kommun.

Biografen Stjärnan var ett av mina första LEADER-projekt. Jag var initiativtagare och satt i styrgruppen för projektet. Projektet finansierades även av Sparbanksstiftelsen och gjorde så Nossebro, med 2000 invånare, blev ett av de första ställena i landet där man kunde se digital film.

Skara hästland är ett av flera projekt inom hästsektorn som jag drivit. Under 2013 bildas organisationen Skara hästland, och avknoppningsprojektet Skarahästivalen är i full gång.

Share