Föreläsningar och workshops

Behöver ni en erfaren föreläsare eller processledare för workshops och seminarier? Välj något av de färdiga paketen eller beställ en skräddarsyd föreläsning eller workshop efter egna behov.

Mediehantering

  • Målgrupp: Ledningsgrupper och andra nyckelpersoner på ansvarspositioner
  • Media är en tillgång! Var förberedd och tänk som en journalist för att utnyttja media som en resurs.

Att skriva begripligt

  • Målgupp: Alla som inte har skrivande som sin huvudsakliga arbetsuppgift, men som ändå måste skriva texter
  • Oavsett läsare måste en text vara lättläst och intressant. Hur producerar man texter för olika typer av läsare? Kan man förklara tekniskt komplicerade saker så att alla förstår? Hur vet man vilken typ av information som hör hemma i olika medier?

Bildbedömning för webredaktörer

  • Målgrupp: Personer som publicerar på webben
  • Bilder är en viktig del av kommunikationen på webben. Men vilka bilder stärker budskapet? Vad är en bra bild? Och vad säger egentligen lagstiftningen?

Hur söker man projektpengar?

  • Målgrupp: Personer med idéer inom ideell, offentlig och privat sektor
  • En bra idé behöver finansiering. Genom att analysera idén och formulera den rätt ökar chanserna till en bra ansökan dramatiskt.

Kriskommunikation

  • Målgrupp: Personer i ledningsställning som behöver sprida information i krissituation
  • Vid en krissituation är snabb och samstämmig information den enskilt viktigaste faktorn för hur väl krisen hanteras. Genom att gemensamt arbeta igenom kommunikationsförloppet blir organisationen väl förberedd.

Övrigt enligt önskemål

Share